Informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb.

Informace pro zákazníky